ACCIÓ


ACCIÓ 
 
Contacto

Passeig de Gràcia, 129 - 08008 Barcelona

Telf.: 902 627 788

Contacto: Monstse Casas

Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 
Objetivos y funciones

PER QUÈ L'AGÈNCIA
L'expansió i la liberatizació dels mercats, l'augment de la competència, el progrés tecnològic i el pes de la innovació han accelerat lactivitat econòmica internacional. Avui en dia el treball, la innovació i la producció s'organitzen en xarxes globals complexes.

Els canvis en l'entorn:

La intensificació del procés globalitzador.  Les Noves Regles del Joc.

Els nous actors en l'entorn internacional.   El treball en xarxa.

Una nova lògica empresarial, basada en la creativitat i la innovació.  Les 10 tendències en què estem immersos.

Intensificació de la globalització, a diferents velocitats: el talent, la creativitat i el dinamisme econòmic es podran concentrar en les ubicacions que millor aprofitin les oportunitats de la globalització.
Convergència entre info, bio, nanotecnologica i lenergia: seran els motors d'importants canvis.
Nous canvis demogràfics i urbans: aparició de noves i potents demandes.
Augment de la prosperitat i també de les desigualtats: nous mercats emergents, nova competència i polarització del consum.
Creixent individualisme en una societat en xarxa: prosumidors que participen activament en la innovació.
Escenari creixent despecialització vertical: del comerç tradicional de béns al comerç de tasques i activitats en la nova cadena de valor.
Creixent globalització del coneixement: l'aparició de nou talent en nous mercats i la informalització de l'aprenentatge 'learning by doing, necessitat de fórmules per arrelar la creativitat.
Creixent organització del treball: la producció i la innovació en xarxes generen models de negoci globals.
Clients cada vegada més internacionals, amb innovació social a l'alça i la participació de diferents actors: proveïdors, universitats i socis estratègics.
La immaterialització del model de negoci: la creativitat i la innovació es revaloritzen com a factors competitius.
Si voleu conèixer més sobre l'agència ACCIÓ, descarregueu-vos la nota de premsa.

OBJETIUS I VALORS
La creació de la nova Agència respon a una clara voluntat de millorar la prestació de serveis i el suport estratègic a lempresa catalana, potenciant no únicament el foment de la innovació i la internacionalització sinó també altres línies de treball poc aprofundides, com ara els nous instruments en la gestió de RR.HH. a l'empresa, latracció i la retenció del talent en noves inversions productives, el capital tecnològic o la creació i la consolidació de xarxes de coneixement.

Aquesta Agència del Departament dInnovació, Universitats i Empresa neix per tenir un rol clau en el suport a lempresa catalana en el marc de les oportunitats que genera el nou entorn.

Aquesta nova organització no neix del no-res, al contrari, recull l\'experiència i els recursos de dues organitzacions, el CIDEM i el COPCA, que durant vint anys han desenvolupat polítiques, programes i serveis en el camp del suport a l\'empresa catalana.

La nova Agència vol ser una resposta col·lectiva a les noves realitats amb voluntat de servei públic, dinàmic, àgil i eficient.

Pionera i amb capacitat de lideratge.
Institució pública amb la participació del sector privat.
Que actua en la prestació de serveis sota els principis de:
proactivitat i proximitat al teixit empresarial,
flexibilitat i capacitat d\'adaptació als canvis i a les necessitats individuals de l\'empresa,
eficiència i optimització de recursos,
marcada pel consens entre els agents públics i privats.
El paper de la nova Agència, en aquest context es basa en el lideratge de la detecció i limpuls dels factors de canvi del nou entorn apropant-se al màxim a la realitat de lempresa catalana i fomentant instruments àgils de co-decisió i co-participació.

És el moment d\'aliniar les polítiques i estratègies per multiplicar, que no merament sumar, els resultats de les actuacions públiques de suport a lempresa per donar una millor resposta a les necessitats canviants i creixents.

Estem ja plenament inserits en aquesta nova etapa que culmina amb la integració del CIDEM i del COPCA en aquesta agència única. Ja estem treballant en la generació i l\'execució de noves idees i en l\'explotació de les sinèrgies de lAgència en la direcció que marca el Pla Estratègic 2009-2012.
Estructura i organigrama
Més de 350 professionals al servei de l\'empresa: experts sectorials, consultors, analistes, assessors, especialistes en transferència de tecnologia, en inversions estrangeres, en internacionalització, en finançament, en creació d\'empreses, en qualitat, en innovació, en emprenedoria, ... que configuren un equip ampli i diversificat. Amb aquest equip ACC1Ó vol constituir el centre de referència pel que fa a les accions dirigides a augmentar la competitivitat del teixit empresarial català.

Una xarxa de 40 oficines arreu del món que evolucionen des de la prestació de serveis especialment centrada en la internacionalització a l\'actuació en els diferents àmbits del creixement empresarial. I 6 delegacions que cobreixen el territori de Catalunya reforçant l\'efecte multiplicador de lAgència i la seva proximitat a l\'empresa.